Informace ke zhodnocení klientských vkladů


Výkonnost vkladů klientů vždy odpovídá investičnímu profilu zvolených účastnických fondů a typu aktiv, do kterých fondy investují.

Pro modelové výpočty v modelových kalkulačkách pracujeme s výnosem Vyváženého účastnického fondu ve výši 4,49 % p. a., který vychází ze strategického složení portfolia fondu a z očekávané dlouhodobé výkonnosti jednotlivých tříd aktiv, a to po odečtení úplaty za obhospodařování ve výši 1,79 %.

Vyvážený účastnický fond

Struktura*

Předpokládaná dlouhodobá výkonnost

Běžné účty a depozita

5 %

3,17 %

Státní dluhopisy

25 %

3,75 %

Korporátní dluhopisy

25 %

5,48 %

Akcie

45 %

8,47 %

Celkem

 

6,28 %

Úplata za obhospodařování

 

1,79 %

Čistá výkonnost vkladu klienta   4,49 %

*Strategická alokace aktiv, která vychází z dlouhodobé schválené investiční strategie společnosti.

Klient by měl mít na paměti, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů a hodnota penzijní jednotky může v čase kolísat. Generali penzijní společnost, ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online