Předdůchody


Předdůchod umožňuje získat úspory z doplňkového penzijního spoření, včetně celé státní podpory, až o 5 let dříve než starobní důchod. Po dobu výplaty předdůchodu navíc stát za klienta platí zdravotní pojištění, pokud již není zaměstnán. V době pobírání předdůchodu je možné i pracovat - před žádostí o starobní důchod se klient rozhodne, zda chce započítat příjmy z pracovní činnosti v době pobírání předdůchodu.

Předdůchod není předčasný důchod

Předdůchod umožní klientovi dřívější výběr naspořených prostředků, aby nemusel žádat o předčasný důchod, který by znamenal trvalé snížení státního důchodu. Doba pobírání předdůchodu se považuje za dobu vyloučenou, a tudíž nesnižuje osobní vyměřovací základ, z něhož se státní důchod počítá.

Předčasný starobní důchod je vyplácen ze státního systému.

Předdůchod je vyplácen z úspor doplňkového penzijního spoření u penzijní společnosti.

Podmínky čerpání předdůchodu

 • Dosažení věku pro vznik nároku na využití předdůchodu.
  Čerpat je možné nejdříve 5 let před dosažením věku potřebného ke vzniku nároku na starobní důchod (dle zákona počítaného i pro ženy podle tabulek pro muže). Minimální doba výplaty jsou dva roky.

 • Naspořeno alespoň 60 měsíců.
  Počítají se i měsíce převedené z původní smlouvy o penzijním připojištění. (Pro výplatu předdůchodu je třeba převést smlouvu z transformovaného do účastnického fondu a založit novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.)

 • Dostatek prostředků pro výplatu měsíční penze.
  Měsíční penze je definována jako 30 % průměrné hrubé mzdy. Potřebnou částku je možné doplatit i jednorázově.

Postup pro čerpání předdůchodu

 • Máte smlouvu evidovanou v penzijním připojištění (uzavřená do 31. 12. 2012) požádejte o její převod do doplňkového penzijního spoření prostřednictvím tohoto formuláře. Zároveň si uzavřete smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, ze které je možné předdůchod vyplácet.

 • Máte smlouvu evidovanou v doplňkovém penzijním spoření (uzavřená od 1. 1. 2013) a jsou splněny všechny podmínky nároku, je možné sepsat žádost o výplatu předdůchodu.

 • Žádost o výplatu dávky předdůchodu lze podat na formuláři „Žádost o výplatu”.

 • Výše penze z předdůchodu se sjednává v pevně stanovené částce, měsíčně a bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit. 

 • Podpis na žádosti musí být úředně ověřen.

Výplata předdůchodu

 • První platba penze je odeslána zhruba 25. den měsíce bezprostředně následujícího po doručení žádosti. Penzijní společnost o zahájení výplaty dávky „předdůchodu” informuje zdravotní pojišťovnu klienta a Českou správu sociálního zabezpečení. Informační povinnost vůči zdravotní pojišťovně má i klient. ČSSZ klient informovat nemusí. Další platby jsou splatné k 15. dni v měsíci.

 • Počet odpracovaných měsíců lze ověřit nejlépe na ČSSZ nebo z Informativního osobního listu důchodového pojištění (žádost můžete stáhnout zde).

 • Výplata penze může skončit nejdříve dosažením důchodového věku, potřebného pro vznik nároku na starobní důchod z I. pilíře (stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém pojištění), sníženého o 3 roky.

Jaký můžete mít předdůchod?

Výši svého předdůchodu si můžete spočítat ZDE

Stav účtu potřebný pro čerpání předdůchodu a úspory při jeho využití

Délka čerpání předdůchodu

5 let

 

4 roky

3 roky

2 roky

Požadovaná měsíční penze v Kč

12 000

15 000

12 000

15 000 12 000 15 000 12 000 15 000

Potřebný stav účtu v Kč

720 000

900 000

576 000

720 000

432 000

540 000

288 000

360 000

Úspora na zdravotním pojištění v Kč 1)

177 750 140 068 103 483 67 964

Ztráta při čerpání předčasného důchodu ve 20 letém horizontu 2)

1 349 0723) 1 045 949 638 957 287 312

1) Vztahuje se na samoplátce zdravotního pojištění. Výpočet úspor se týká následujícího příkladu.
2) Výpočet rozdílu po 20 letech čerpání penze ode dne přiznání řádného starobního důchodu.
3) Výpočet se vztahuje na období 4 roky a 8 měsíce, což je doba, kdy lze u konkrétního příkladu žádat o předčasný důchod.

Ztráta při pobírání předčasného důchodu může být i 1 349 072 Kč

Klient narozený 1. 1. 1963 pracoval 35 let. Do řádného důchodu může odejít ve věku 64 let a 8 měsíců (1. 9. 2027). Předčasný důchod může využít dosažením věku 60 let (o 4 roky a 8 měsíců dříve), ale sníží se mu výše měsíční penze. Předdůchod může čerpat již ve věku 59 let a 8 měsíců (o 5 let dříve než řádný důchod), pokud si naspoří alespoň 707 520 Kč.

Jedná se o ilustrativní příklad. Valorizace předčasného důchodu dle zákona (inflace + 1/2 reálného nárůstu mzdy) vždy k 1. 1. daného roku. Uvažovaný nominální nárůst mzdy 3 %, inflace 2 %. Výpočet odpovídá historickému nárůstu průměrné hrubé mzdy, která v roce 2022 činila 39 306 Kč. Zdroj www.czso.cz.

Důchodový věk pojištěnců narozených od roku 1950 do roku 1965

Pro určení předdůchodu se dle zákona určuje doba odchodu do důchodu pro obě pohlaví stejně a to podle tabulek pro muže, bez ohledu na počet vychovaných dětí.

       Rok narození           Věk odchodu do důchodu

1950

62r + 6m

1951

62r + 8m

1952

62r + 10m

1953

63r

1954

63r + 2m

1955

63r + 4m

1956

63r + 6m

1957

63r + 8m

1958

63r + 10m

1959

64r

1960

64r + 2m

1961

64r + 4m

1962

64r + 6m

1963

64r + 8m

1964

64r + 10m

1965

65r

Důchodový věk u ročníků narozených po roce 1965 je 65 let.

Otázky a odpovědi k předdůchodům

Jaké výhody lze získat čerpáním předdůchodu?
Jaké podmínky musí být splněny?
Kdy nejdříve lze o předdůchod zažádat?
Z jakých prostředků je vyplácen předddůchod?
Kde mohu zjistit, kdy půjdu do důchodu? Musí mi to potvrdit ČSSZ?
Kolik musím mít naspořeno pro výplatu předdůchodu?
Mohu při čerpání předdůchodu pracovat?
Kde zjistím přesnou částku, která musí být na smlouvě při čerpání předdůchodu?
Jakým způsobem si lze o předdůchod zažádat?
Započítává se mi doba spoření v transformovaném fondu?
Nepřijdu o státní příspěvky, pokud si nechám ze svých prostředků na účtu doplňkového penzijního spoření vyplácet tzv. předdůchod?
Jaká je minimální a maximální doba pobírání předdůchodu?
Je možné výplatu předdůchodu přerušit, pozastavit nebo předčasně ukončit?
Jaké jsou možnosti při výplatě předdůchodu?
Co se stane s nevyplacenými prostředky v případě úmrtí klienta během výplaty předdůchodu?
Kdy je možné o předdůchod požádat při převodu z transformovaného do účastnického fondu?
Lze požádat o předdůchod i později, když do dosažení důchodového věku zbývá méně než dva roky?
Jak se penze valorizuje?
Jaký je rozdíl mezi předdůchodem a předčasným důchodem?

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online