Ostatní

Vystavené textové dokumenty jsou ve fomátu pdf. K jejich otevření je třeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader, který je na internetu volně ke stažení.

Potřebné dokumenty k uzavření (nebo ke změně) dětského penzijka

Název Soubor
Čestné prohlášení zákonného zástupce PDF
Plná moc PDF

Dokumenty k seznámení pro uzavření smlouvy na dálku

Název Soubor
Důležité dokumenty ke smlouvě PDF

Žádost o výplatu do zahraničí

Na základě této žádosti budou naspořené prostředky ze smlouvy vedené u Generali PS odeslány na zahraniční bankovní účet. Této žádosti musí vždy předcházet žádost o výplatu/ukončení smlouvy.

Název Soubor
Žádost o výplatu do zahraničí PDF

Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku lze v souladu s § 1846 zákona č. 89/2012 Sb., odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl účastník o uzavření smlouvy na dálku ze strany Generali PS informován. Odstoupení od smlouvy je nutné zaslat do sídla Generali PS v písemné formě a není spojeno s žádným poplatkem. V případě neuplatnění práva na odstoupení v dané lhůtě toto právo zanikne.

Pokud si přejete podat žádost o výplatu, pak prosím využijte tento formulář.

Název Soubor
Odstoupení od smlouvy PDF

Ochrana osobních údajů

Název Soubor
Souhlas se zpracováním osobních údajů PDF
Žádost o uplatnění práv v souvislosti s ochranou osobních údajů PDF

Mimosoudní řešení sporů

Spory mezi klientem, který je spotřebitelem, na straně jedné a penzijní společností nebo zprostředkovatelem na straně druhé při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění se státním příspěvkem lze řešit kromě soudů také mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra (bližší informace na www.finarbitr.cz). Řízení před finančním arbitrem se řídí zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

Název Soubor
Zákon č. 229/2009 Sb., o finančním arbitrovi PDF

Stanovy

Název Soubor
Stanovy Generali penzijní společnosti (platné od 1. 7. 2020) PDF

EMIR

Informace o osvobození transakcí prováděných uvnitř skupiny od požadavků na marži v souladu s Nařízením o infrastruktuře evropských trhů (European Market Infastructure Regulation - EMIR).

Název Soubor
Podrobnější informace PDF

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online