Spolupráce pro lepší budoucnost

Důstojné stáří s podporou Generali penzijní společnosti a INDRC

Vědecký pokrok může zásadním způsobem ovlivnit kvalitu našeho života, ať už je nám 20, 50 nebo 80 let. Generali penzijní společnost a neziskový globální vědecký institut INDRC (International Neurodegenerative Disorders Research Center, z.ú.) spojili své síly ve snaze posílit osvětu, prevenci a popularizaci tématu Alzheimerovy nemoci a dalších neurodegenerativních onemocnění.

Proč jsme se spojili dohromady?

Víte, že Alzheimerovou chorobou v České republice trpí přes 160 000 obyvatel? V Evropě se jedná o více než 7 milionů pacientů a celosvětově je to až kolem 40 milionů lidí. Lidí s poruchami mozku způsobených Alzheimerovou nemocí a mnoho dalších ještě bez klinických příznaků je na světě přes 400 milionů.

Generali penzijní společnost a INDRC spojuje společný cíl: budovat silnější společnost zaměřenou na důstojné a aktivní stáří. Cílem je poukázat na důležitost prevence neurodegenerativních onemocnění a představit veřejnosti nové postupy a poznatky v oblasti léčby a diagnostiky Alzheimerovy nemoci.

Spolupráci jsme si vybrali mimo jiné i proto, že v řadě oblastí je směr INDRC obdobný jako v případě Generali. Jedním z příkladů je lifetime partnerství nebo digitalizace včetně zapojení AI a podobně.

Hlavním posláním naší spolupráce je ukázat, že důchod není jen o naspořených penězích, ale také o kvalitě života. Proto společně podporujeme výzkum a snahy v oblasti prevence a léčby Alzheimerovy nemoci a zároveň zdůrazňujeme význam mezigenerační výpomoci a vzájemného pochopení.

Co je to INDRC

INDRC se specializuje na diagnostiku a léčbu neurodegenerativních nemocí, jako je právě Alzheimerova choroba, která postihuje neuvěřitelné množství lidí po celém světě.

Zakladatelem český neurolog a vědec MUDr. Martin Tolar, Ph.D., který stojí před neuvěřitelným průlomem a se svým týmem je před objevením léku na Alzheimerovu nemoc.

Snahou aktivit INDRC je hledat a najít nové cesty vědeckého bádání s využitím nejmodernějších výpočetních technologií, včetně umělé inteligencemachine learning. Hlavním cílem institutu je přicházet s novými a dosud nevídanými inovativními postupy vedoucí k diagnostice a léčbě neurodegenerativních onemocnění včetně Alzheimerovy nemoci.

Institut je také platformou, která spojuje a rozvíjí celosvětově rozptýlené znalosti prostřednictvím stipendijních programů. Poskytují nezávislé výzkumné programy, budují výzkumnou komunitu světové úrovně a umožňují technologické a terapeutické inovace se skutečným dopadem na společnost a lidstvo.

Nejnovější výzkum v souboji s Alzheimerovou nemocí

INDRC pořádal v roce 2022 v Praze první unikátní vědeckou konferenci, která sjednotila výzkumníky a odborníky z oblasti neurologie, strojového učení a umělé inteligence. Tato spolupráce vede k urychlení výzkumu a přispívá k rychlejší diagnóze a léčbě nemocí mozku, včetně Alzheimerovy nemoci.

INDRC je v současnosti jediný ústav na světě, který přivedl k tomuto cíli špičkové světové odborníky z oblasti výpočetní techniky, medicíny a neurověd a vede toto úsilí v globálním měřítku. A samozřejmě velkou roli v ní hrají i čeští vědci a lékaři.

Co je ovšem velkým zjištěním posledních let, je to, že už jsou známy příčiny Alzheimerovy choroby a lze nemoc nejen léčit, ale také spolehlivě diagnostikovat. Klíčovou roli ve vývoji nemoci hraje porucha čistění mozku a následující ukládání beta amyloidu v mozkové tkáni, kde vytváří tzv. Alzheimerovské plaky. V mozku pak dochází k neurodegeneraci s odumíráním neuronů a poruchami jejich spojení. V mozku pak také pozorujeme úbytek mozkové tkáně.

Význam spolupráce: Společný cíl – lepší budoucnost

Generali penzijní společnost a INDRC mají společný cíl – zkvalitnit život a dosáhnout významného pokroku ve vědě, který pomůže nejen pacientům s Alzheimerovou nemocí, ale i v oblastech psychiatrického a psychologického výzkumu.

 

Spojení s GPS umožní větší osvětu, informace pro lidi, kteří nemocí trpí, nebo se starají o někoho s Alzheimerovou nemocí.


A současně zaměstnanci mohou přiložit ruku k dílu a účastnit se aktivit INDRC.

 

Více informací a zdrojů:
 


Víte, že...?
 
  • V Česku Alzheimerovou chorobou trpí zhruba 160 tisíc obyvatel.
  • Za posledních 5 let stoupl počet pacientů o 14 % a odhaduje se, že v roce 2050 bude u nás pacientů s Alzheimerem oproti dnešku dvojnásobek.
  • Bez nové účinné léčby se odhaduje, že se počet lidí s tímto onemocněním každých 20 let přibližně zdvojnásobí.
  • Věk je nejrizikovějším faktorem rozvoje Alzheimerovy choroby.
  • Nemoc postihuje zejména osoby nad 65 let, ačkoli 5–10 % případů se vyskytuje u osob mladších 65 let.
  • Náklady na péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou v Čechách převyšují náklady na zdravotní potíže související například s cukrovkou nebo kouřením.
  • Výdaje veřejného zdravotního pojištění na Alzheimerovu chorobu se v Čechách ročně pohybují na úrovni přes 2 miliardy Kč.
  • V Čechách se počet neformálních (rodinných) pečujících o pacienty s Alzheimerovou chorobou odhaduje na 250 tisíc lidí.

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online