Jak a kdy žádat o důchod

Nárok na starobní důchod vzniká dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. Doba pojištění se postupně prodlužuje z 25 let až na 35 let, a to v závislosti na kalendářním roce dosažení důchodového věku.

Kdy a kde požádat o důchod

Nejdříve čtyři měsíce před dnem přiznání starobního důchodu je možné sepsat žádost o důchod, a to na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze Pražská, v Brně Městská) příslušné podle místa trvalého pobytu.

Jaké doklady si vzít s sebou

Při podávání žádosti o starobní důchod se předkládá zejména:

 • Občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu.

 • Doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném) přicházejí-li v úvahu.

 • Údaje o dobách pojištění od ukončení povinné školní docházky do současné doby. Pokud v evidenci ČSSZ chybí některé období výdělečné činnosti, předložíte náhradní doklady prokazující tuto chybějící dobu, případně alespoň uvedete přesnou adresu svých tehdejších zaměstnavatelů.

 • Rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, případně o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let, uvedete do žádosti dobu výkonu této péče.

 • Muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby, popřípadě v žádosti uvádějí, zda a na jaké období jim bylo vydáno rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o dítě do 4 let věku.

 • Ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí pro snížení věkové hranice nebo pro zhodnocení doby péče o dítě. Jde-li o dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu, nebo zemřel-li druhý rodič dítěte, je nutné předložit toto rozhodnutí soudu nebo úmrtní list matky a oddací list o uzavření sňatku mezi žadatelkou a otcem dítěte.

 • Potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), přichází-li v úvahu.

 • Potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996, přichází-li v úvahu.

 • Při výplatě důchodu na účet u peněžního ústavu, přiložte vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet (na vlastní účet nebo na účet manžela/ky)“

 • Vykonávali jste zaměstnání v cizině, je potřeba o této skutečnosti předložit doklady, které vlastníte, a zároveň v žádosti uvedete název a adresu cizozemského nositele pojištění a cizozemské číslo pojištění.

 • K žádosti je rovněž nutno předložit evidenční list důchodového pojištění obsahující údaje o poslední době zaměstnání, které ještě nebyly do ČSSZ předány. Tento evidenční list předkládá zaměstnavatel na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online