Jak a kdy žádat o důchod

Nárok na starobní důchod vzniká dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. Doba pojištění se postupně prodlužuje z 25 let až na 35 let, a to v závislosti na kalendářním roce dosažení důchodového věku.

Kdy a kde požádat o důchod

Nejdříve 4 měsíce před dnem přiznání starobního důchodu je možné sepsat žádost o důchod. Žádost je možné podat i později, popřípadě zpětně.

Žádost lze podat osobně na libovolné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), tedy již nikoliv pouze na té, která je příslušná podle místa trvalého pobytu.

Žádost je možné podat také v elektronické podobě (online) prostřednictvím ePortálu ČSSZ s využitím elektronické identifikace (např. datové schránky, bankovní identity). Další informace k online žádosti získáte ZDE.

Jaké doklady si vzít s sebou při osobní žádosti

Při podávání žádosti o starobní důchod se předkládá zejména:

 • doklad totožnosti, tj. občanský průkaz, případně cestovní pas či povolení k pobytu,
 • doklady o době studia (popřípadě učení), a to i v případě, že nebylo dokončeno
  • výuční list;
  • vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení;
  • výkaz o studiu (index), vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom;
 • potvrzení školy o délce studia (pro nárok na důchod a jeho výši nemá přímý vliv stupeň dosaženého vzdělání, ale délka doby studia; proto je nutné předložit doklady, z nichž je tato skutečnost patrná)
 • doklady o době vojenské služby
  • vojenská knížka,
  • potvrzení Správního archivu Armády České republiky (sídlí na adrese: Nám. Republiky 4, Olomouc),
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti
  • rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. jiné doklady o svěření dítěte do péče (např. rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče), pokud nelze uvedené ze strany OSSZ/PSSZ/MSSZ ověřit v agendovém systému evidence obyvatel
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách (např. doba evidence u úřadu práce, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby aj.), které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění nebo o nichž je žadateli známo, že je ČSSZ nemá ve své evidenci.

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online