Podmínky pro distribuci

Jak se stát poradcem

Osoby oprávněné nabízet a zprostředkovat doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření jsou pouze:

 • investiční zprostředkovatel
 • vázaný zástupce investičního zprostředkovatele
 • penzijní společnost
 • vázaný zástupce penzijní společnosti

Každý poradce, který nabízí a zprostředkovává doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření (zaměstnanci, fyzické i právnické osoby) musí splňovat tyto podmínky:

 • minimální věk 18 let
 • minimálně SŠ vzdělání s maturitou
 • bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům
 • odborná způsobilost – zkouška u akreditované osoby (do 31. 5. 2013 lze doložit zkouškou u jiné než akreditované osoby)
 • registrace u ČNB pro prodej doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření
 • úhrada poplatku ČNB
 • povinnost vést investiční deník

Prokázání odborné způsobilosti

Zkoušku provádí pouze akreditovaná osoba s licencí od ČNB. Zkouška probíhá písemně nebo ústně. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část a její rozsah je dán vyhláškou (mj. investiční nástroje, principy finančního trhu včetně teorie financí, základy investic).

Garantem zkoušky u akreditované osoby je 3členná komise, která je složena ze dvou členů s alespoň tříletou odbornou praxí na finančním trhu a jednoho zkoušejícího s tříletou vědeckou nebo pedagogickou praxí v oboru ekonomie nebo práva v oblasti finančního trhu, popřípadě alespoň s pětiletou odbornou praxí na finančním trhu. Všichni členové komise musí mít ukončený alespoň magisterský studijní program. 

Zkouška je platná 5 let, po uplynutí této doby je třeba zkoušku absolvovat znovu. Odborná zkouška je povinná, nelze ji ničím nahradit.

Poplatky za registraci u ČNB

Poplatky za registraci ČNB první rok každý další rok

Investiční zprostředkovatel

10 000 Kč

5 000 Kč

Vázaný zástupce IZ

2 000 Kč

1 000 Kč

Zaměstnanec IZ

bez poplatků (je však nutná zkouška)

Vázaný zástupce penzijní společnosti

2 000 Kč

1 000 Kč

Zaměstnanec penzijní společnosti

bez poplatků (je však nutná zkouška)

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online