Informační memorandum


Informační povinnost k problematice zpracování osobních údajů klientů a dalších fyzických osob Generali penzijní společnosti, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás informovali, že ode dne 25. května 2018 se ochrana a zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tato informační povinnost obsahuje podrobnější informace související se zpracováním Vašich osobních údajů při podnikatelské činnosti Generali penzijní společnosti, a.s.

Smyslem informační povinnosti je zejména informovat Vás, naše klienty a obchodní partnery, ať už minulé, současné či budoucí, jaké osobní údaje o Vás při naší činnosti, v rámci nabízení, sjednávání, poskytování a správy produktů, zpracováváme, k jakým účelům, jakým způsobem a na základě jakých právních titulů tak činíme, kdo další může s Vaším souhlasem či bez něj zpracovávat Vaše osobní údaje, kde a jakým způsobem můžete o Vašich zpracovávaných osobních údajích získat informace a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Ochrana soukromí, osobních údajů a údajů o spoření našich klientů a informací o dalších fyzických osobách, u kterých zpracováváme osobní údaje, patří ́mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné́ a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování zákonných pravidel.

 

Kdo spravuje Vaše osobní údaje, respektive kdo je jejich správcem?
Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
Jaké osobní údaje zpracováváme?
Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?
Jaké jsou konkrétní účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování (důvod zpracování)?
Co jsou to oprávněné zájmy Generali PS?
Jak Vaše osobní údaje chráníme?
Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovány?
Kdo může Vaše osobní údaje zpracovávat mimo Generali PS?
Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?
Dochází k automatizovanému zpracování (rozhodování) nebo profilování Vašich osobních údajů?
Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním, je Váš souhlas dobrovolný nebo nutný?
Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online