Co se stane s penězi z penzijního spoření, když klient zemře?


01. 03. 2023

Protože se v médiích občas objeví zavádějící, nebo i vysloveně chybné informace, přinášíme stručné upřesnění k problematice tzv. pozůstalostní penze. Klienti se rozhodně nemusejí bát, že by jejich blízcí mohli o peníze ze spoření přijít.

U doplňkového penzijního spoření (smlouvy uzavřené 1.1.2013 a později) jsou naspořené peníze vyplacené vždy, tedy i v případě úmrtí oprávněné osoby nebo osob. Nastane-li takto nepravděpodobná situace, že zemře klient i všechny sjednané oprávněné osoby, peníze budou předmětem dědického řízení.

V případě smluv penzijního připojištění v tzv. transformovaném fondu (smlouvy sjednané před 1.1.2013), pokud klient neuvede ve smlouvě žádnou oprávněnou osobu, jdou všechny jím uložené peníze do dědického řízení. Pokud klient uvedl ve smlouvě oprávněnou osobu, a zemře, získá jeho peníze tato oprávněná osoba. Medializovaný problém se může týkat pouze raritní situace, kdy zemřel klient a následně zemře i oprávněná osoba, které je vyplácena pozůstalostní penze formou renty. Jedná se o výjimečný případ, kterému lze navíc snadno předejít těmito jednotlivými způsoby:

  • Čerpat pozůstalostní penzi jednou splátkou nebo pravidelnou penzí s dobou výplaty na 2 roky.
  • Sjednat klientem ve smlouvě více než jednu oprávněnou osobu. Při úmrtí jedné oprávněné osoby totiž přechází nárok na ostatní oprávněné osoby.
  • Aktualizovat smluvně sjednané oprávněné osoby, kterým v případě úmrtí klienta vzniká nárok na výplatu po klientovi. 

Klient se smlouvou v transformovaném fondu rovněž může přestoupit do doplňkového penzijního spoření.

Při řešení pozůstalostní penze se vždy u penzijní společnosti nebo u vašeho finančního poradce informujte na přesné podmínky výplaty. Zároveň doporučujeme v případě jakéhokoliv problému s výplatou komunikovat s penzijní společností o možnostech řešení vzniklé situace.

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online