Zpracování osobních údajů v PSČP


24. 01. 2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Informační memorandum

Zpracování osobních údajů klientů v Penzijní společnosti České pojišťovny a.s.

Vážená klientko, vážený kliente,

rádi bychom Vás informovali, že dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

Tento dokument obsahuje podrobnější informace související se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci nabízení, sjednávání, poskytování a správy produktů Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s., a to právě pro období od 25. května 2018.

Smyslem memoranda je zejména informovat Vás, jaké osobní údaje o Vás od výše uvedeného data budeme zpracovávat, k jakým účelům, jakým způsobem a na základě jakých právních titulů tak budeme činit, kdo další může s Vaším souhlasem či bez něj zpracovávat Vaše osobní údaje, kde a jakým způsobem můžete o Vašich zpracovávaných osobních údajích získat informace a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Veškeré níže uvedené informace se týkají zpracování osobních údajů klientů stávajících, ale též potenciálních, se kterými doposud nedošlo k uzavření smluvního vztahu, a také klientů bývalých, to vše ve vztahu k datu 25. května 2018.

Kdo spravuje Vaše osobní údaje, respektive kdo je jejich správcem?
Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
Jaké osobní údaje zpracováváme?
Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?
Jaké jsou konkrétní účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování (důvod zpracování)?
Co jsou to oprávněné zájmy PSČP?
Jak Vaše osobní údaje chráníme?
Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovány?
Kdo může Vaše osobní údaje zpracovávat mimo PSČP?
Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?
Dochází k automatizovanému zpracování (rozhodování) nebo profilování Vašich osobních údajů?
Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním, je Váš souhlas dobrovolný nebo nutný?
Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online