Oznámení o snížení základního kapitálu Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s. (PSČP)


02. 05. 2017

V souvislosti s ukončením důchodového spoření dle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření (tzv. druhý pilíř) zanikla penzijním společnostem povinnost držet základní kapitál v zákonem stanovené výši 300.000.000,- Kč. Minimální výše základního kapitálu penzijní společnosti podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření je 50.000.000,- Kč. S ohledem na výše uvedené PSČP dne 28. 4. 2017 rozhodla, prostřednictvím rozhodnutí jediného akcionáře CP Strategic Investments N. V., v působnosti valné hromady, o snížení základního kapitálu z původní výše 300.000.000,- Kč na 50.000.000,- Kč.

Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím z oběhu 250.000.000 kusů kmenových akcií.

Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka ve výši 250.000.000,- Kč bude vyplacena jedinému akcionáři.

Dovolujeme si vás informovat, že podle ustanovení § 518 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), mají všichni věřitelé, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem přijetí usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu, právo formálně přihlásit svou pohledávku vůči společnosti ve lhůtě do 90 dnů po obdržení oznámení o snížení základního kapitálu. V případě prokázání odůvodněné potřeby mají věřitelé možnost požadovat, aby jejich pohledávka byla ze strany společnosti přiměřeně zajištěna nebo uspokojena. To neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností.

Chtěli bychom vás ujistit, že snížení základního kapitálu nebude mít žádné dopady z hlediska výnosu ani bezpečnosti vložených prostředků, PSČP nadále zůstává společností s dostatečnou výší vlastního kapitálu. Stejně tak nejsou nijak dotčena práva věřitelů a jejich nároky vůči společnosti a nijak se nezhoršuje dobytnost jejich pohledávek.

Další informace o snížení základního kapitálu bude po provedení zápisu této skutečnosti rejstříkovým soudem k dispozici v obchodním rejstříku. Úplný text rozhodnutí jediného akcionáře je k dispozici zde a po zápisu do obchodního rejstříku bude zveřejněn také v obchodním věstníku.

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online