Informace o transformaci penzijního fondu na penzijní společnost a souvisejících změnách pro klienty


15. 03. 2012

Penzijní fond České pojišťovny, a. s., jako největší penzijní fond v České republice požádal podle nového zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, Českou národní banku o povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu a o povolení k činnosti penzijní společnosti. Ke dni právních účinků povolení k činnosti penzijní společnosti (1. leden 2013) vyčlení aktiva a pasiva související s penzijním připojištěním do tzv. transformovaného fondu. Tím dojde k oddělení majetku klientů od majetku penzijní společnosti. Tento proces se nazývá transformací penzijního fondu.

Pro klienty transformovaného fondu zůstávají zachovány všechny výhody současného systému penzijního připojištění: garance vkladů a připsaných výnosů, daňové úlevy, příspěvek od zaměstnavatele, výsluhová penze i výplata formou jednorázového vyrovnání atd. Práva a povinnosti klientů a penzijní společnosti se nadále řídí zákonem o penzijním připojištění a sjednaným penzijním plánem. Změní se však výše státního příspěvku.

 

Výpočet výše státního příspěvku od roku 2013:

  • je-li výše měsíčního příspěvku klienta 300 až 999 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč,
  • je-li výše měsíčního příspěvku klienta 1 000 a více Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 230 Kč.

Poskytování státního příspěvku se bude od roku 2013 řídit novou právní úpravou. Tím však nejsou dotčeny nároky na státní příspěvky vzniklé dle současného zákona o penzijním připojištění, podle kterých se bude připisovat státní podpora až do konce roku 2012. Minimální měsíční částka pro spoření na penzi zůstává 100 Kč, avšak státní příspěvek bude od roku 2013 připisován pouze klientům, kteří budou spořit alespoň 300 Kč měsíčně.

S cílem zabezpečit hladký průběh celé transformace jsou stanovena právními předpisy následující omezení práv klientů:

  • Smlouvu o penzijním připojištění je možné uzavřít za současných podmínek pouze do 30. 11. 2012.
  • V průběhu prosince 2012 nebude možné podat žádost o výplatu úspor z penzijního připojištění. Před tím i potom bude možné podat žádost o výplatu za stávajících podmínek.
  • Možnost převádět prostředky mezi penzijními fondy skončila 28. 2. 2012. Neznamená to, že klient nebude moci nikdy změnit fond. Od ledna 2013 může přejít k jiné penzijní společnosti, pokud uzavře novou smlouvu o penzijním spoření. Nebude však možné přecházet mezi transformovanými fondy.
  • Od ledna 2013 bude možné uzavírat nové smlouvy o penzijním spoření. Nebude však možné zároveň spořit v transformovaném fondu a účastnit se nového penzijního spoření (tzn. spořit v účastnických fondech).

Transformační dopis ke stažení

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online