Individuální a hromadné platby

Individuální platby

Příspěvky je třeba zaslat tak, aby byly do konce daného měsíce připsány na účet Generali penzijní společnosti.

Penzijní připojištění - smlouvy uzavřené do roku 2012

Jak hradit individuální platby.

Doplňkové penzijní spoření - smlouvy uzavřené od roku 2013

Jak hradit individuální platby.

 

Případné dotazy k individuálním platbám prosím zasílejte na e-mail: osku@generalipenze.cz.

Hromadné platby

Platby na penzijní připojištění u Generali penzijní společnosti je možno poukazovat formou hromadných plateb. Hromadnou platbou se rozumí úhrada příspěvků za všechny zaměstnance v daném fondu dohromady jednou částkou. (Nezaměňujte prosím s hromadným příkazem k úhradě.) Pro tento účel vám na obchodním oddělení vygenerují kód pro hromadné platby a následně zašlou manuál pro zasílání hromadných plateb. Podmínkou přidělení kódu pro hromadné platby je však počet plateb minimálně 10.

Informace k tvorbě nebo zasílání hromadných plateb:

Přidělování kódů jednotlivým zaměstnavatelům:

První možností je jedna částka celkových příspěvků zaměstnavatele (viz dále část A). Další možností je úhrada příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatele společně jednou hromadnou platbou (viz dále část B). Zároveň je třeba poslat Generali penzijní společnosti soubor klientů a příspěvků, které daná hromadná platba zahrnuje.

Za každý fond je poukazována jedna platba a k němu náležící soubor klientů a příspěvků.

Penzijní připojištění

Číslo účtu: 7142110004/2700 (UniCredit Bank Czech Republik, a.s., Praha 1)

Doplňkové penzijní spoření

Číslo účtu: 0840111280/2700 (UniCredit Bank Czech Republik, a.s., Praha 1)

 

Totožné platební symboly pro oba typy spoření:

Hromadná platba příspěvků zaměstnavatele
Hromadná platba příspěvků klienta (zaměstnance)
Úhrada příspěvků klienta (zaměstnance) a zaměstnavatele jednou hromadnou platbou

 

Formát datového souboru

Formát datového souboru doporučený Asociací penzijních fondů ČR
Další možný formát datového souboru

 

Přenos dat

Úložiště pro soubory zaměstnavatelů
E-mail

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online