Administrativní podpora

V této části naleznete důležité informace související s administrativou poskytování příspěvků na doplňkové penzijní spoření zaměstnancům.

V návaznosti na legislativní změny se  k 1. lednu 2013 vyčlenění stávající smlouvy penzijního připojištění do tzv. transformovaného fondu (veškeré smlouvy sjednané s datem podpisu do 30. 11. 2012 vč.). Nově sjednané smlouvy náleží do tzv. účastnického fondu (smlouvy sjednané s datem podpisu od 1. 1. 2013).

Podmínky upravující poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům včetně specifikace daňových úlev jsou upraveny následujícími zákonnými normami:

 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,

 • Zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

 • Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,

 • Zákon č. 170/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

A) Stanovení pravidel pro poskytování příspěvku zaměstnavatele

Detailní podmínky pro poskytování příspěvku zaměstnancům na penzijní připojištění je vhodné stanovit vnitřním předpisem zaměstnavatele. Tento předpis by měl stanovit základní pravidla pro poskytování příspěvku zaměstnancům, tj.:

 • kterým zaměstnancům bude příspěvek poskytnut (např. všem, vybraným profesím, až po odsloužení určité doby v podniku atd.),
 • jakou výši příspěvku bude přispívat (fixní částku, částku vázanou na procento ze mzdy).

B) Určení výše příspěvku

Při příspěvku do 50 000 Kč ročně (pokud zaměstnavatel současně nepřispívá na životní pojištění) příspěvek nepodléhá platbám sociálního ani zdravotního pojištění. Příspěvek zaměstnavatele je daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele, a to v jakékoli výši.

Zaměstnavatel má dvě možnosti určení výše příspěvku:

 • nastavení příspěvku pevnou částkou,
 • procentním podílem ze mzdy.

Nejvhodnější formou, jak zabezpečit zaúčtování a zpracování veškerých operací spojených s příspěvky na penzijní připojištění, je úprava mzdového programu společnosti. Ve mzdovém programu je nejlépe nastavit automatizované vkládání příspěvku zaměstnavatele i zaměstnance každý měsíc dle předem nastavených hodnot. Vzhledem k různorodosti používaných mzdových programů je nejlepší cestou požádat o tyto úpravy vašeho dodavatele softwaru. V případě, že vlastníte tzv. krabicový systém účetnictví (například Money 2000), informujte se u dodavatele, zda tyto změny bude provádět.

Vstupy

Systém musí mít k dispozici tyto údaje:

V těchto časových intervalech:

a) vyměřovací základ zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení

měsíčně

b) příspěvek zaměstnavatele a zaměstnance

na počátku fungování 

c) parametry pro příspěvky

na počátku fungování 

Procesy

Systém bude provádět tyto úkony:

V těchto časových intervalech:

a) výpočet čisté mzdy

měsíčně 

b) evidence a odvod příspěvku zaměstnavatele

měsíčně 

c) srážka příspěvku zaměstnance z čisté mzdy a jeho odvod

měsíčně 

d) vyhodnocení příspěvku zaměstnavatele - daňové a nedaňové náklady

ročně 

Vy do procesu zasáhnete v těchto fázích:

V těchto časových intervalech:

a) kontrolně

kdykoliv

b) správnost zaúčtování

kdykoliv

c) daňová správnost

kdykoliv

Výstupy

Systém bude generovat tato data a činnosti:

V těchto časových intervalech

a) výše a struktura mzdy

po měsíční uzávěrce mezd 

b) daňové a nedaňové náklady (příspěvek zaměstnavatele)

po uzávěrce mezd za prosinec 

c) platební příkaz (2 částky)

po měsíční uzávěrce mezd 

d) soubor příspěvků zaměstnavatele

po měsíční uzávěrce mezd 

e) soubor příspěvků zaměstnance

po měsíční uzávěrce mezd 

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online