Zákony

Název Soubor
ZÁKON č. 42 z roku 1994 Sb.,
o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
PDF
ZÁKON č. 427 z roku 2011 Sb.,
o doplňkovém penzijním spoření
PDF

ZÁKON č. 586 z roku 1992 Sb., 

o daních z příjmu

PDF

ZÁKON č. 110 z roku 2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů

PDF

ZÁKON č. 253 z roku 2008 Sb., 

o některých opatřeních proti legalizaci z trestné činnosti a financování terorismu

PDF

VYHLÁŠKA ČNB č. 117 z roku 2012 Sb.,

o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu

PDF

VYHLÁŠKA ČNB č. 67 z roku 2018 Sb.,

o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

PDF

VYHLÁŠKA ČNB č. 314 z roku 2013 Sb.,

o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

PDF

VYHLÁŠKA ČNB č. 425 z roku 2012 Sb.,

o předkládání informací penzijní společností České národní bance

PDF

Vyhláška č. 199/2020 Sb.,

o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

PDF

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“)

PDF

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online