Penzijko na zkoušku

 

Zkuste si spoření bez starostí o své peníze. Novým klientům poskytujeme garanci nezáporného zhodnocení na první 2 roky spoření. Stačí si při výběru strategie zvolit Spořicí účastnický fond.

Jak mohu dvouletou garanci získat?

  • Sjednejte si u nás doplňkové penzijní spoření (akce platí od 28. 3. 2023 do odvolání).
  • 100 % svých příspěvků vložte do Spořicího účastnického fondu.
  • Nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy uhraďte první příspěvek.
  • Smlouva o doplňkovém penzijní spoření musí být platná a účinná alespoň 24 měsíců.

Jak garance funguje?

  • Pokud zhodnocení garantované částky* dosáhne k poslednímu dni garantované doby (2 let) záporné hodnoty, uhradíme Vám rozdíl mezi nominální hodnotou garantované částky a skutečně dosaženou hodnotou.
  • Tento rozdíl Vám bude kompenzován jednorázovým vložením odpovídající částky na Váš osobní penzijní účet po uplynutí garantované doby.
* Garantovanou částkou se rozumí součet všech příspěvků účastníka uhrazených účastníkem po dobu prvních 24 měsíců účinnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření po odečtení úplaty za obhospodařování majetku ve Spořicím účastnickém fondu ve výši podle aktuálního Sazebníku poplatků Generali PS.

Kdy garance zaniká?

  • Změnou strategie spoření nebo výpovědí smlouvy o doplňkovém penzijním spoření během garantované doby.
  • Za změnu strategie spoření se nepovažuje povinný převod prostředků účastníka do povinného konzervativního fondu.
  • Garance zaniká uplynutím garantované doby.

Na co se garance vztahuje a na co se nevztahuje?

   Příspěvky účastníka (po odečtení úplaty za obhospodařování majetku ve SÚF ve výši podle aktuálního Sazebníku poplatků Generali PS).
   V případě převodu z jiné penzijní společnosti se garance vztahuje pouze na nové příspěvky účastníka, nikoliv převedenou částku.
   Interní převody, tj. převod z Transformovaného fondu do Doplňkového penzijního spoření v rámci Generali PS.
   Příspěvky hrazené zaměstnavatelem a státní příspěvky.
 
 

Předpokládaný vývoj zhodnocení Spořicího účastnického fondu v roce 2023 a 2024

 „V základním scénáři předpokládáme, že inflace v České republice již dosáhla svých maxim a nyní bude rychle klesat pod 10 %. Očekáváme ale, že pod touto úrovní se její pokles zpomalí a inflace zůstane v české ekonomice nadále zvýšená, což České národní bance neumožní rychle a výrazně snížit svoji úrokovou sazbu. Při naplnění těchto předpokladů očekáváme, že fond by měl inkasovat vysoké úroky ze svých investic (vklady u bank, české státní dluhopisy nebo firemní dluhopisy s ratingem na investičním stupni), a proto očekáváme vysokou výnosnost fondu v rozmezí 4 – 6 % ročně.“
 
1. 4. 2023, Správa portfolia
 
Údaje o  historické výkonnosti fondu v  minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Uvedený očekávaný výnos není zárukou skutečného budoucího výnosu.
 
Vezměte prosím na vědomí, že Spořicí účastnický fond je vhodný spíše pro konzervativní investory, kteří preferují nižší výkyvy hodnoty majetku ve fondu. Jste-li investorem, který si uvědomuje riziko ztráty, a jste ochoten přijmout dočasné či výrazné výkyvy hodnoty majetku ve fondu, nemusí být pro Vás Spořicí účastnický fond vhodný, a to ani i v případě garance nezáporného zhodnocení v prvních dvou letech spoření. Vždy doporučujeme volit investiční strategii dle výsledků Investičního dotazníku. 

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář

Sjednat online